Tampereen yliopisto

Ainutlaatuinen uusi korkeakouluyhteisö luottaa Roihun tohtorointiin

Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyivät vuonna 2019. Roihu Inc. valittiin Tampereen uuden, maailmanlaajuisestikin merkittävän korkeakouluyhteisön (yliopisto ja TAMK) markkinoinnin ja viestinnän tuotannon toteuttajaksi kilpailutuksen kautta 14 ehdokkaan joukosta.

Roihu Inc:lle on uskottu asiakkaan brändin ja tunnettuuden luottamustehtävä. Monipuolisiin ja muuttuviin kohderyhmiin kuuluvat muun muassa potentiaaliset hakijat, yritykset ja yhteisöt, strategiset kumppanit, kansainväliset verkostot sekä rahoittajat. Materiaaleissa huomioidaan saavutettavuus sekä vaihtuvat kohderyhmät ja kaksikielisyys kaikissa tilanteissa. 

 • Tapahtumakonseptit
 • Tapahtumien suunnittelu (nimi, visuaalinen ilme, sisällöt)
 • Digitaaliset ratkaisut
 • Videotuotannot ja animaatiot
 • Kuvakonseptointi
 • Messu- ja tapahtumamateriaalit
 • Virtuaalimessut
 • Esitteet
 • Lehti-ilmoitukset
 • Nettibannerit
 • Auto- ja sisätilateippaukset
 • Roll-upit
 • Materiaalikoordinointi
 • Saavutettavat materiaalit
 • Office- ja dokumenttipohjat
Teema