Tampereen ammattikorkeakoulu

Monialainen, arvostettu ja kansainvälinen korkeakoulu sai brändinvartijan

Tampereen yliopiston tavoin myös Tampereen ammattikorkeakoulussa markkinointiviestinnän tuotannot ovat keskeinen osa korkeakoulun markkinointia ja brändin tunnettuutta.  Asiakas saa pitävää, brändiohjeistuksen ja määritellyn viestintälinjauksen mukaista laatua.

 • Tapahtumakonseptit
 • Tapahtumien suunnittelu (nimi, visuaalinen ilme, sisällöt)
 • Digitaaliset ratkaisut
 • Videotuotannot ja animaatiot
 • Kuvakonseptointi
 • Messu- ja tapahtumamateriaalit
 • Virtuaalimessut
 • Esitteet
 • Lehti-ilmoitukset
 • Nettibannerit
 • Auto- ja sisätilateippaukset
 • Roll-upit
 • Materiaalikoordinointi
 • Saavutettavat materiaalit
 • Office- ja dokumenttipohjat
Teema Vaihda teemaa