Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Roihu In Communication Oy
Y-tunnus: 1837291-0
Yhteystiedot:
Kauppakatu 11 C, 33200 Tampere
roihuinc@roihuinc.fi

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Roihu In Communication Oy
Annamaija Flinkkilä-Lehtonen
Kauppakatu 11 C, 33200 Tampere
puh. 040 500 7816
annamaija@roihuinc.fi

2. Rekisteröidyt

Asiakkaat, alihankkijat ja yhteistyökumppanit

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

1.     Henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi
2.     Henkilötietojen käsittely on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: 

  • Asiakasrekisteri: asiakassuhteen ja –sopimuksen ylläpito, myyntireskontra.
  • Alihankkijat ja yhteistyökumppanit: Sopimussuhteen hoitaminen, ostoreskontra.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Rekisterimme voi sisältää seuraavia tietoja rekisteröidystä:

Asiakas:
Etunimi, sukunimi, asema yrityksessä, puhelinnumero, postiosoite, sähköposti.

Alihankkija ja yhteistyökumppani:
Etunimi, sukunimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköposti, pankkiyhteystieto.

5. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän ylläpitämät laitteistot ja ohjelmistot on suojattu ja varmistettu tietoturvasäännösten mukaisiksi. Käytössä on palomuuri sekä virustorjuntaohjelmat. Tiedot säilötään EU:n alueelle tai sen ulkopuolelle. Kaikki henkilötietojen siirrot tehdään tehdään sovellettavien lakien mukaisesti. Sähköisen järjestelmämme käyttöoikeuden edellytyksenä on työsuhde Roihu In Communication Oy:n kanssa ja kullakin käyttäjällä on henkilökohtainen tunnus ja salasana, jotka annetaan hänen käyttöönsä työsuhteen ajaksi tai henkilötietojen käsittelyn ajaksi. Käyttäjätunnukseen liitettyjen käyttöoikeuksien laajuus riippuu henkilön tehtävästä yrityksessä. Työsuhteen päättyessä käyttäjätunnus muutetaan sellaiseen muotoon, ettei käyttäjä pysty sitä enää hyödyntämään. Käyttäjätunnuksia tai salasanoja ei luovuteta kenenkään muun käyttöön. 

6. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen
Roihu In Communicatio Oy
Kauppakatu 11 C, 33200 Tampere

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot ovat peräisin henkilön itsen, asiakkaan, yhteistyökumppanin tai alihankkijan luovuttamista tiedoista.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Roihu In Communication Oy:n ulkopuolelle.

Teema