Kun logo lakkasi olemasta pyhä

Vain muutos on pysyvää, eikä siltä välty enää edes logot. Yrityksen tai tuotteen nimen graafinen esitystapa on ollut tarkoin määritetty ja tiukimmin säädelty osa brändi-ilmettä yli sadan vuoden ajan.

Pyhänä ja koskemattomana pidetty logo on kuitenkin ollut jo tovin ajan uuden äärellä. Mullistuksen taustalla on – kuinkas muutenkaan – internet. Tarkempi syy liittyy kuitenkin laitteisiin, joilla verkkoa selataan: erot päätelaitteissa antavat hyvän syyn muokata logosta responsiivinen.

Mikä on responsiivinen logo?

Responsiivinen logo muokkautuu päätelaitteen mukaan, samaan tapaan kuin verkkosivut ovat erilaiset käyttää puhelimella tai tietokoneella. Kanavien ja laitteiden kirjo voi tehdä logosta liian pitkän tai korkean joihinkin laitteisiin, jolloin se tarvitsee mukautumista toimiakseen mahdollisimman hyvin.

Responsiivisissa versioissa logo “riisuuntuu”, mutta säilyttää kuitenkin tunnistettavuutensa. Siitä voi jäädä jäljelle pelkkä teksti ja jokin elementti tai esimerkiksi pelkkä liikemerkki, jolloin nimiosa (tunnus, jossa lukee yrityksen nimi) voi kadota kokonaan.

Mitä pitää ottaa huomioon responsiivisen logon suunnittelussa?

1. Jokaisessa versiossa logon on oltava luettava ja selkeä. Mikään elementti ei saa olla liian pieni. Mitä pienemmäksi logo menee, sitä yksinkertaisemmaksi se kannattaa muuttaa.

2. Mikä on yrityksen tunnettuus? Tiivistys pienempään muotoon on helpompaa, jos elementti on kaikille tuttu.

3. Miten ihmiset tunnistavat responsiivisen logon? Voiko tunnistettava osuus olla vain yksi pieni osa logosta? Esimerkiksi Viking Line on käyttänyt jo vuosikymmenien ajan NG LI -tunnusta valikoiduissa tilanteissa. Logoa voidaan riisua yllättävän paljon ilman, että tunnistettavuus horjuu.

4. Päätelaitteiden erojen vuoksi logoista kannattaa nykyään tehdä kolmekin eri versiota erikokoisia ruutuja ajatellen.

5. Logon tekijän pitää ohjeistaa entistä selkeämmin missä tilanteissa käytetään mitäkin logoversiota.

Esimerkkejä kansainvälisten brändien responsiivisista logoista (selainikkunaa pienentämällä näet logon muutokset): http://responsivelogos.co.uk/

Logoisin oltavin
Heikki