Miksi markkinointi on marginaalissa?

Keskuskauppakamarin selvityksen mukaan markkinoinnin ammattilaiset ovat selkeästi aliedustettuina pörssiyhtiöiden hallituksissa. Vain prosentilla pörssiyhtiöiden hallitusten jäsenistä on taustaa henkilöstöjohdossa tai markkinoinnin ja viestinnän johdossa.

Prosentilla. Sadasta hallituksen jäsenestä yhdellä.

Samaisen selvityksen mukaan vuonna 2016 suomalaisissa pörssiyhtiöissä oli hallituspaikkoja yhteensä 756. Pörssiyhtiöitä selvityksessä on mukana 121. Siis noin seitsemän markkinoinnin ammattilaista kaikissa hallituksissa yhteensä. Saman verran kuin poikia Jukolassa tai kääpiöitä sadussa. (Pyöristyssäännöt huomioiden heitä saattaa olla myös peräti 11 eli kokonaisen jalkapallojoukkueen ottelukokoonpanon verran.)

Miksi?

Markkinointi kuuluu kulmahuoneisiin

Markkinoinnin ammattilaisen kokemus esimerkiksi asiakkaista ja kilpailukentästä sekä näkemys yrityksen kasvusta on jäänyt talousosaamisen jalkoihin. Molempia tarvitaan, mutta mikä on vaikkapa kuuden hengen hallituksessa sen kuudennen talousammattilaisen merkitys, verrattuna yhteen markkinointiosaajaan? Markkinointihan nimenomaan pyörii rahan ja kasvamisen ympärillä, joten talousosaamistakin markkinoinnin ammattilaisella joka tapauksessa on.

Vaikuttaa siltä, että myynti ja markkinointi käsitetään edelleen toisistaan erillisiksi toiminnoiksi. Kumpi tulee ensin, myynti vai markkinointi? Sen päättää viime kädessä oikeastaan asiakas, sillä tilanteet ja prosessit eivät ole veljiä keskenään. Myynti on vain markkinoinnin yksi ulottuvuus – molemmat ovat osa samaa prosessia. Vain yksi viipale markkinointikakusta tukee myyntiä suoraan, mutta se ei suinkaan tee muista osista vähäpätöisempiä.

Ei taktinen tai strateginen, vaan molemmat

Kun paukkuja uhrataan taktiseen markkinointiin, strateginen puoli voi jäädä sen jalkoihin. Tämä puolestaan voi heikentää yrityksen kilpailukykyä, kun asiakkaiden sitouttaminen unohtuu: uusia asiakkaita on aina hankalampi (eli kalliimpi) saada kuin pitää vanhoja.

Markkinoinnin ammattilaisille on paikkansa hallituksissa ja kulmahuoneissa. Tämän toteutuminen vaatii uudenlaista ajattelutapaa sekä pörssiyhtiöiltä että markkinointiosaajilta itseltään. Voisi kuvitella, että markkinointiammattilainen jos kuka osaisi "myydä" itsensä sisään hallitukseen. Onko vallitseva asiantila otettu siis automaattisena, annettuna asiana myös markkinointiosaajien keskuudessa?

Asiat muuttuvat melko varmasti kansainväliseen suuntaan. Hitaasti mutta varmasti.

Lue keskuskauppakamarin selvitys

Markkinoinnillisin terveisin
Heikki