Olen eksynyt Suomessa melkein kaksi vuotta, kun päätin meneväni suomen kielikurssille. Matkani Suomessa jatkuu työharjoitteluun koputettuani erään oven eli Roihun oven ja kysyin työharjoittelupaikasta (huonolla suomen kielellä). Roihussa taas olen eksynyt suomen kielessä. Täällä varmasti selkosuomi ei puhuta. Täällä puhutaan nopeampi kuin juna. Kymmeniä eli satoja uusia sanoja tulee joka päivä.

"Mitä se tarkoittaa?"

Se on minun lempilause. "Anteeksi, en ymmärrä", "Mitä?", tai "Ha?" ovat muut vaihtoehdot. Kärsivällisyyttä annetaan, niin että minä päästetään vielä sisään. Pieni vihko ja kynä ovat aina kädessäni kirjoittaakseni ylös uusia sanoja, jos kuitenkin ehtisin saada kiinni ne sanat lujaa puheesta. Muutun rauhalliseksi, vaikka aidosti en ole.

Kuuntelen, seuraan, kokeilen ja opin

On todella kiva, että minulla on mahdollisuus koskea omilla käsillä miten markkinointiviestinnän toimisto toimii. Siitä olen haaveillut aika kauan. Inspiraatioita olen saanut paljon ja motivaatio on noussut. Pääsen oppimaan ja seuraamaan digi- ja printtisuunnittelua, video tuotantoa, web suunnittelua ja kaikkea, joista olen kiinnostunut. Täällä olen oppinut monipuolisia asioita ja joka päiväkin on erilaista.

Suomalaisten työelämässä

Minua hämmästyttää nopea, dynaaminen silti viihtyisä työrytmi ja miten ilmapiiri on mukava ja joustava. Huomasin isoa eroa, että johtajaa ei ole kuningatar. Hän keittää kahvia kaikille, tiskaa itse, siivoaa ja pese lattiat. Siitä voisi kerrotaan uutisissa, jos tapahtuu kotimaassani.

Kesäbileissä pelattiin frisbeegolfia ja curlingia. Siinä opin vähän “hyviä” sanoja. Ilmeisesti kiusaaminen kuuluu myös arkipäiviin. Yhteistyö on aika vankka. Keskiviikkona treeni tuo kipeitä lihakseen sijaan. Pizzaperjantaina pääsen “katsomaan” herkkuja (kun minulla on Ramadanpäästö). Erittäin hauska paikka työskennellä.

Harjoitteluaika päätyy kohta. Rupean pakkaamaan tietoja, joita olen oppinut, päähän. Alku aina hankala, lopussa kiitos seisoo.

Pakataan uimapuvut laukkuun ja lähdetään lomalle. Mukavaa ja aurinkoista kesää!

--
Vita Amanda Putri

(ENGLISH)

From Indonesia to Finland: Lost in Translations

I have been lost in Finland for about 2 years, when I decided to go to Finnish language course. My journey continues in internship after I knocked (literally) a certain door, Roihu’s door, and asked for about internship (in a bad Finnish). In Roihu, again I got lost in the Finnish language. Clear Finnish is not definitely spoken here. They speak faster than the train. Tens, I mean hundreds of new words come every day.

What does it means?

That’s my favorite sentence. “I’m sorry, I don’t understand”, “What?” and “Ha?” are some other options. I was given a lot of patience in such way that I still be allowed to come inside. A small notebook and a pencil are always in my hand in order to write new finnish words, if however I am quick enough to catch them from the super fast speeches. I have become quite, even though I’m honestly not.

Listen, observe and learn

It’s very nice to have the chance to touch with my own hands what kind of work they do in the marketing agency. I have been dreaming about working in such office for quite some time. From here I have been getting a lot of inspirations and my motivation is inclining. I have the opportunity to learn and observe about digital and print design, video editing, web design and everything that I’m interested in. In here I have been learning many kinds of things and everyday is different.

Finnish working life

I also get to experience the Finnish working life. I am amazed with the fast, dynamic and yet enjoyable working pace and how the working atmosphere is comfortable and flexible. I notice one big difference, that they don’t treat the CEO like a queen. She makes coffee for everyone, washes her own dishes, cleans and mops the floor. It could be told in the news, if it happens in my country.

In summer party’s games, we played Frisbee Golf and Curling, where I get to learn some “nice” words. Apparently, bullying is part of working day as well. I see that teamwork is quite strong. Wednesday workout creates pain instead of muscles. During Friday Pizza, I get to “watch” delicious food (since I’m fasting for Ramadan). It’s a very fun place to work.

Internship will end soon. I need to start packing into my head all the new informations, which I have learned. The beginning always the hardest. In the end all is well.

Let’s pack some swimsuits into the bag and go for holiday. Have a nice sunny summer!

--
Vita Amanda Putri

(INDONESIA)

Dari Indonesia ke Finland: Tersesat di dalam bahasa

Saya sudah sekitar 2 tahun tersesat di Finlandia waktu saya putuskan untuk belajar bahasa lokal. Perjalanan di Finlandia berlanjut ke magang setelah saya coba ketok-ketok sebuah pintu alias pintu Roihu, untuk tanya tentang kesempatan magang. Saat kerja di Roihu, lagi-lagi saya nyasar di dalam bahasa Finlandia. Di sini bahasa Finlandia yang gampang tidak dipakai. Mereka bicara lebih cepat daripada kereta. Puluhuan bahkan ratusan kata-kata baru datang setiap hari.

Ini apa artinya?

Itu adalah kalimat favorit saya. “Maaf, saya tidak mengerti”, “Apa?” dan “Ha?” adalah kata-kata lain di luar itu. Semua sudah sabar sama saya, terlihat dari bagaimana saya masih dibolehkan masuk ke dalam kantor. Di tangan saya selalu ada notes kecil dan pensil untuk mencatat kata-kata baru, itupun kalau saya sempat menangkap dari omongan yang cepat. Saya jadi banyak diam, walaupun aslinya saya bukan pendiam.

Dengar, perhatikan, coba dan belajar

Senang sekali bisa bersentuhan langsung dengan pekerjaan kantor marketing seperti ini. Saya sudah lama mimpi kerja di tempat seperti ini. Dari sini saya dapat banyak inspirasi dan motivasi saya pun bertambah. Di sini saya bisa belajar dan mengikuti proses desain digital dan cetak, edit video, desain web dan semua yang saya suka. Saya sudah belajar macam-macam variasi pekerjaan dan hari-hari terasa beda.

Kerja di Finland

Saya terkesan dengan bagaimana ritme kerja di sini itu cepat, dinamis tapi juga menyenangkan. Suasana kerja dan hubungan antar pegawai terasa nyaman dan fleksible. Di sini Ibu Direktur tidak diagung-agungkan seperti raja. Beliau membuat kopi buat pegawainya, mencuci piring sendiri, bersih-bersih dan juga mengepel lantai. Ini bisa jadi berita kalau ada di Indonesia.

Di pesta musim panas kita main game Frisbee Golf dan Curling. Dari situ saya belajar kata-kata “bagus”. Ternyata mengejek itu adalah bagian dari hari kerja. Kerjasama tim cukup kuat. Olahraga hari Rabu membuat badan sakit, bukannya jadi berotot. Di acara Pizza hari Jumat saya cuma bisa lihat makanan (berhubung lagi puasa). Benar-benar terlihat asyik bekerja di sini.

Peride magang di sini segera selesai. Saya harus mulai masukkan informasi-informasi baru ke kepala. Awalnya selalu berat. Pada akhirnya semua berakhir baik.

Mari masukkan baju renang ke dalam koper koper dan pergi liburan. Selamat menikmati musim panas yang cerah!

--
Vita Amanda Putri