Keksiä

Välttämättömyys on keksimisen äiti, sanotaan. Kuka tahansa voi keksiä immateriaalisia asioita ja ideoita, jos ei oteta nyt kantaa niiden tasoon ja toimivuuteen. Määritelmällisesti keksiminen tarkoittaa 1) keksinnön tai keksintöjen tekemistä ja 2) havaitsemista. Verbi ‘keksiä’ on määritelty puolestaan näin: 1) tehdä jokin uusi keksintö 2) sepittää jotakin omasta päästään 3) löytää vastaus 4) havaita.

Suunnitella

Edellä mainituista ainoastaan yksi määritelmä on yhteinen (ja oleellinen) keksimiselle ja suunnittelulle: löytää vastaus. Toki myös havainnointi on tärkeä osa suunnittelua, mutta keksimisen yhteydessä sillä tarkoitetaan fyysisen esineen havainnointia. Suunnittelussa ei keksitä pyörää uudelleen, vaan suunnitellaan uusi pyörä.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, sanotaan. Wikisanakirjan mukaan suunnitella-verbi määritellään näin: 1) ajatella mielessään jotakin, jonka tulee tulevaisuudessa tekemään, aikoa 2) laatia suunnitelma, muotoilla.

Ideoida

Kreikan kielestä tuleva sana ‘idea’ tarkoittaa yleiskielessä oivallusta, uutta ajatusta, aatetta, tai pulman ratkaisua. Ideasta voi myös tulla keksintö, joten sikäli käsitteet limittyvät toisiinsa. Filosofiassa sanalla idea on viitattu olioiden ontologiseen eli olevaisen perimmäiseen olemukseen.

Ideat olivat keskeinen osa Platonin ideaoppia. Platonin mukaan havaitun todellisuuden esineet ja asiat ovat vain ideoiden todellisuuden epätäydellisiä heijastumia. Markkinointimies minussa haluaisi tietenkin väittää vastaan, että ainakin markkinointiviestintä on ideoiden todellisuuden täydellistä heijastumaa. Täydellistä niiltä osin, että kun aikaa on käytetty perinpohjaiseen suunnitteluun, idea toteutuu sellaisena kuin se on ajateltukin. Toisaalta, tässä tapauksessa idea on melko varmasti muuttunut juuri suunnittelun aikaansaamana. Eli jos ajatellaan Platonin tarkoittamaa puhdasoppista ideaa, alkuperäinen idea on tuskin kovinkaan usein ollut täydellinen.

Markkinointiviestinnän suunnittelu = astronautin soveltuvuuskoe

Paras sana kuvaamaan markkinointiviestinnän ammattilaisten työtä on ehdottomasti suunnittelu, sillä meidän tehtävänä on paitsi ideoida myös tehdä idealle eräänlainen “astronautin soveltuvuuskoe”. Miten idea toimii eri tilanteissa, kanavissa, kohderyhmissä ja ikäluokissa? Viestiikö idea jotakin negatiivista tai sopimatonta joissain kulttuureissa?

Kun keksimisestä on päästy ideointiin ja suunnitteluun, astuvat siis kuvaan asiantuntijat – ja tämän vuoksi markkinointiviestintä on ulkoistettu – ja kannattaa ulkoistaa – ammattilaisille.

Ps. Tässä vielä opettavainen tositarina siitä, miksi uuden keksiminen, ideointi tai suunnittelu on tärkeämpää kuin olemassa olevan käyttäminen: http://impossiblehq.com/an-unexpected-ass-kicking/

Suunnitelmallisin terveisin

Heikki