Markkinoinnin automaatiosta liikkuu vääriä käsityksiä, joten on syytä oikoa keskeisimpiä niistä. Mutta sitä ennen on paikallaan lyhyesti kerrata mitä käsite pitää sisällään.

Markkinoinnin automaatio tarkoittaa oleellista ja oikea-aikaista viestintää asiakkaille. Tavoitteena on tuottaa kohdennetun (usein pääosin digitaalisen) viestinnän keinoin hyvää sisältöä ja sellaista informaatiota, jota asiakkaat haluavat: markkinointia joka tuntuu asiakkaalle luonnolliselta, hyvältä palvelulta.

Lue lisää täältä

Mutta niin, ne pari oleellista asiaa.

1. Markkinoinnin automaatio ei ole tuputtamista

Vaikka automaatiosta tulee mielikuva robotin tekemästä työstä, markkinoinnin automaatio on oikeastaan sen vastakohta. Sen perimmäisenä tarkoituksena on selvittää mikä vastaanottajaa kiinnostaa. Siksi hänelle lähetetään täkyjä sen pohjalta mitä hän voisi tarvita, jotta nähtäisiin mitä hän todella tarvitsee. Niin ikään robotin vastakohtana asiakasta pitää olla valmis palvelemaan täysin yksilöllisesti, mikäli asiakas kiinnostuu jostain aiheesta.

Kauppakeskuksen infotiskillä päivystämisen sijaan kanavia yhdistellään, jotta tavoitettaisiin asiakas ja saataisiin selville missä kanavassa hän on vastaanottavaisin viestille. Samalla tarkoituksena on tutustua asiakkaaseen ja hänen kuluttajatottumuksiinsa – aivan kuten siinä kauppakeskuksen infotiskillä. Tämä helpottaa kontaktointia jatkossa.

2. Markkinoinnin automaatio edellyttää laadukasta sisällöntuotantoa

Kiinnostavan, muuttuvan ja hyvin kohdennetun viestin merkitystä ei kannata aliarvioida. Markkinoinnin automaatio lisää markkinointimateriaalin määrää, sillä mahdollisuus tarkempaan osumaan tarkoittaa myös viestin muokkaamista ja tarkempaa kohdentamista prosessin aikana. Muokkaukset voivat kuitenkin olla melko pieniä, mikä tekee markkinoinnin automaatiosta kustannustehokasta. Ja toki esimerkiksi etukoodi ei vaadi sisällöntuotantoa lainkaan.

3. Markkinoinnin automaatio ei ole hokkuspokkustemppu

Se on yksi tapa tehdä markkinointia, mutta kaikkia munia ei kannata laittaa samaan koriin. Onnistuminen ei ole myöskään itsestäänselvyys. Se vaatii ymmärrystä siitä miten asiakas ostaa – ja jos on kyse yrityksestä – kuka ostopäätöksen tekee. Ja ennen kuin tekee yhtään mitään, kannattaa kysyä itseltään se tärkein kysymys: mitä haluan markkinoinnin automaatiolla saavuttaa?

Markkinoinnin automaatio on pitkäjänteistä työtä, jota viilaillaan oikeille urille matkan varrella. Lukkoon lyödyllä sapluunalla ja kankeasti liikkuvilla lupauksilla ei pitkälle pötkitä.

Saatu informaatio pyörittää ruoria, kun markkinoinnin automaation laivaa ohjaillaan. Markkinoinnin automaatio onkin hyvä nähdä ihmistä hyödyttävänä työkaluna, ei kaiken muuttavana autuutena. Markkinoinnin automaatio ei tee ihmisestä tarpeetonta, sillä se vaatii toimiakseen ainakin strategiaa, viestien suunnittelua, hallinnointia ja datan analysointikykyä. Sekä tietenkin muutoksia tämän analyysin pohjalta.

Automaattisesti sinun

Heikki