Keksiä

Välttämättömyys on keksimisen äiti, sanotaan. Kuka tahansa voi keksiä immateriaalisia asioita ja ideoita, jos ei oteta nyt kantaa niiden tasoon ja toimivuuteen. Määritelmällisesti keksiminen tarkoittaa 1) keksinnön tai keksintöjen tekemistä ja 2) havaitsemista. Verbi ‘keksiä’ on määritelty puolestaan näin: 1) tehdä jokin uusi keksintö 2) sepittää jotakin omasta päästään 3) löytää vastaus 4) havaita.

Lue lisää

Olen eksynyt Suomessa melkein kaksi vuotta, kun päätin meneväni suomen kielikurssille. Matkani Suomessa jatkuu työharjoitteluun koputettuani erään oven eli Roihun oven ja kysyin työharjoittelupaikasta (huonolla suomen kielellä). Roihussa taas olen eksynyt suomen kielessä. Täällä varmasti selkosuomi ei puhuta. Täällä puhutaan nopeampi kuin juna. Kymmeniä eli satoja uusia sanoja tulee joka päivä.

Lue lisää

Musiikin kieli on universaali, sanotaan. Tätä perustellaan esimerkiksi sillä, että musiikki herättää tunteita ja puhuttelee, vaikka emme välttämättä ymmärrä viestin lähettäjän (säveltäjän tai/ja tulkitsijan) tarkoittamaa sanomaa. Jokainen tulkitsee musiikin oman viitekehyksensä; persoonansa, elämäntilanteensa ja kulttuurinsa, kautta.

Lue lisää