laiska 2

cover under

cover phone

\"cover

 

 

Yhteistyö yrityksesi tarpeiden mukaan – Roihu Inc.

Roihu Inc. tukee yritystäsi liiketoimintasi vahvuuksien muuttamisessa bränditarinoiksi. Suunnittelemme kohderyhmäsi tavoittavat, puhuttelevat markkinointiviestinnän ratkaisut yrityksellesi soveltuvalla palvelumallilla: strategisena kumppanina tai toteutustoimistona. Keskiössä ovat liiketoimintasi tavoitteet – ja tietenkin asiakkaasi.

Markkinointiviestintä suunnitellaan Roihu Inc:ssä yhdistämällä syvällinen markkinointiviestinnän osaaminen liiketoimintaymmärrykseen ja laajaan toimialatuntemukseen. Kokonaisuus ja toimenpiteet suunnitellaan yrityksesi tulevaisuuden kehitystavoitteet huomioiden ja pitkäjänteiseen yhteistyöhön panostaen. Tuloksia seurataan yhteisesti sovituin arviointikriteerein.

Monipuolinen ja kokenut markkinoinnin ammattilainen

Yhteistyön alkaessa yrityksesi markkinointiviestinnän tarpeisiin parhaiten vastaava vastuutiimi kootaan Roihu Inc. -ammattilaisista. Yhteistyö tutun vastuutiimin kanssa toimii miellyttävästi ja tehokkaasti, ja tarvittaessa tiimiä täydennetään kulloisenkin työn edellyttämän erikoisosaamisen mukaisesti Roihu Inc:n muilla osaajilla.

Roihu Inc:n juuret ovat vuonna 2003 perustetussa Roihu Creative Oy:ssä.

Näihin sitoudumme:

  • Asiakasylpeys
  • Kehittyminen
  • Yhteistyö
  • Rehellinen kommunikaatio
  • Vastuun kantaminen

Lue lisää arvoistamme

Lue Roihu Inc. blogia

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random

Ota yhteyttä

Liiketoimintaasi tukevaa palvelua:

Brändisi ansaitsee monikanavaisen tarinan,
joka tavoittaa ja puhuttelee kohderyhmiäsi.

Ota yhteyttä!