Revolution Training

  • Markkinointiviestinnän suunnittelu sekä kokonaistoteutus
  • Yritysilmeen ja verbaalisen viestin suunnittelu ja jalkautus
  • Kuvamaailma ja imagokuvat
  • Logojen suunnittelu
  • Esitemateriaali ja lomakkeisto
  • www-sivusto
  • Sosiaalisen median kampanjat
  • Valokuvaus