Ikaalisten Tili ja Kiinteistö

  • Brändiuudistus (logo ja yritysilme)
  • Graafinen ohjeisto
  • Myynnin tuki- ja yritysviestintämateriaalit: esitteet, ilmoitukset, PowerPoint-esitykset, lomakkeisto jne.
  • Yrityksen näkyvyyteen liittyvät toimet: roll-upit, beach flagit
  • 45-vuotisjuhlan toimet: logo ja tiedotus
  • www-uudistus: Ikaalisten ja Tampereen toimistojen www-sivut; sisältö, visuaalisuus ja toteutus