laiska 2

cover under

cover phone

Palvelu alkaa arvoista

Roihu Inc:n toiminnan tavoite on asiakkaidemme tukeminen heidän liiketoimintansa kehittämisessä. Arvolähtöinen palvelu tekee meistä ainutlaatuisen kumppanin. Siksi arvomme ovat meille niin tärkeitä.

Näihin me sitoudumme:

 • Asiakasylpeys +

  Jokaisella työllämme tulisi olla merkitys ja rooli asiakkaamme liiketoiminnan strategioiden jalkautuksessa ja kehityksessä. Asiakkaamme maksaa korkeatasoisesta työstä, joka kytkeytyy asiakkaamme liiketoiminnan arvoihin. Kun työmme ylittää asetut tavoitteet ja tuottaa lisäarvoa, ylittyy asiakastyytyväisyys. Asiakas on ylpeä paitsi markkinointiratkaisuistaan, myös kumppanuudestaan Roihu Inc:n kanssa.

  Lue lisää asiakasylpeydestä blogistamme

 • Kehittyminen +

  Roihu Inc. on jatkuvasti toimintaansa ja osaamistaan kehittävä organisaatio. Osaamispääomaa kehitetään henkilöstöä kouluttamalla ja kannustamalla heitä osaamisensa kehittämiseen sekä strategisella rekrytoinnilla. Alaa, markkinoita ja trendejä seuraamalla pyritään jatkuvasti ennakoimaan oman osaamisen ja asiakkaiden tulevaisuuden tarpeet. Näihin tarpeisiin pyritään vastaamaan etupainotteisesti. Roihu Inc:n tavoitteena on omalta osaltaan viedä eteenpäin koko markkinointialan kehitystä.
 • Yhteistyö +

  Roihu Inc:n toiminnan kivijalkoihin kuuluu kiinteä, sujuva ja kehittyvä yhteistyö yrityksen sisällä sekä suhteessa asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin. Yhteistyökumppanien toiminnan tulee olla määriteltävissä Roihu Inc:n arvomaailman viitekehyksessä laadukkaaksi.
 • Rehellinen kommunikaatio +

  Roihu Inc:n toiminta ja kommunikaatio on rehellistä ja aitoa. Roihu Inc. kannustaa sekä omaa organisaatiotaan että asiakkaitaan toiminnan jatkuvaan kehittämiseen avoimella keskustelulla. Palvelua leimaa vahvasti henkilökohtaisuus, asiakaslähtöisyys ja lämpö.
 • Vastuun kantaminen +

  Tuottaessaan viestinnän, markkinoinnin ja markkinointiviestinnän suunnittelu- ja toteutuspalvelua Roihu Inc. sitoutuu asiakkaan liiketoiminnan tavoitteisiin. Roihu Inc. sitoutuu työntekijöihinsä, asiakkaisiinsa, yhteistyökumppaneihinsa sekä muihin sidosryhmiinsä sikäli, kun edellä mainittujen toiminta vastaa Roihu Inc:n arvomaailmaa. Roihu Inc. kantaa vastuuta paitsi omasta työstään myös asiakkaan menestyksestä.
 • 1

Lue Roihu Inc. blogia

Ota yhteyttä

Liiketoimintaasi tukevaa palvelua:

Brändisi ansaitsee monikanavaisen tarinan,
joka tavoittaa ja puhuttelee kohderyhmiäsi.

Ota yhteyttä!